VI UDVIKLER
BJERGTAGENDE APPS

We wish the absolute best for your digital development and therefore became experts in app development.

1 2 3 4 5
Phone svg 1
Phone svg 2
Phone svg 3
Phone svg 4
Phone svg 4

Vi ønsker det absolut bedste for jeres digitale udvikling og er derfor blevet eksperter i app udvikling

Processen

Udviklingsprocessen er en organisk cyklus, der skal passes og plejes for at kunne gro, og vi har optimeret miljøet, hvori jeres ideer kan slå rødder og vokse. Før selve app udviklingen initieres gennemgår vi en dybdegående UX/UI designproces, der tager udgangspunkt i brugeroplevelsen og designet heraf.

Vi ønsker det absolut bedste for jeres digitale udvikling og er derfor blevet eksperter i app udvikling

Brugeroplevelsen

I første designfase definerer vi appens indhold og struktur med henblik på at skabe en god og meningsfuld brugeroplevelse. I samarbejde med jer besvarer vi spørgsmålene hvorfor, hvordan og hvad for at skabe et solidt fundament for app udviklingens videre forløb. Vi anvender wireframes som et visualiseringsværktøj, der giver et specifikt overblik over appens funktioner, indhold og struktur.

Vi ønsker det absolut bedste for jeres digitale udvikling og er derfor blevet eksperter i app udvikling

Designet

Nu er skelettet færdigt og det er tid til at give appen tøj på. I denne del af designfasen definerer vi appens ansigt udadtil. Processen tager udgangspunkt i hvilken kultur appen skal fungere i, hvilken målgruppe den er til, hvilken lyd den skal repræsentere, hvilken følelse den skal frembringe, hvilken indflydelse den skal have, m.m. Appens design skabes herefter som et produkt af symbiosen mellem resultaterne af ovennævnte analyse.

Vi ønsker det absolut bedste for jeres digitale udvikling og er derfor blevet eksperter i app udvikling

iOS

Vi specialiserer os i iOS og Android app udvikling på tværs af smartphones, tablets og wearables både som hybrid-, web- og native apps afhængigt af projektets omfang og markedskrav. Vores app ingeniører holder sig altid opdateret med ny teknologi og sikrer at vores apps er kompatible med den seneste software.

Vores iOS team leverer app udvikling af højeste kvalitet til samtlige Apple platforme, herunder iPhone, iPad og Apple Watch. Vi opererer i programmeringssprogene Objective-C og Swift i udviklingsmiljøet Xcode, der er udgivet af Apple.

Vi ønsker det absolut bedste for jeres digitale udvikling og er derfor blevet eksperter i app udvikling

Android

Vi specialiserer os i iOS og Android app udvikling på tværs af smartphones, tablets og wearables både som hybrid-, web- og native apps afhængigt af projektets omfang og markedskrav. Vores app ingeniører holder sig altid opdateret med ny teknologi og sikrer at vores apps er kompatible med den seneste software.

Vores Android specialister koder driftssikre apps, der fungerer optimalt på samtlige Android platforme på markedet. Android app udvikling foregår i programmeringssprogene Jaxa og XML i udviklingsmiljøet Android Studio, der er udgivet af Android.